Q Series Interactive Display

 • LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 4+32G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 4 + 32G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel แสดงเค้าโครงผลึกเหลวความละเอียดสูงพิเศษเทคโนโลยีการจดจำอินฟราเรดขั้นสูงรองรับการใช้ฟังก์ชันสัมผัสภายใต้ช่องสัญญาณใด ๆ ระบบ Android และระบบ Windows พร้อมการควบคุมแบบสัมผัส 20 จุดยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งาน

  วัสดุ: กรอบอลูมิเนียม

  จุดสัมผัส: 20 คะแนน

  ความละเอียด: 3840 * 2160 (4K)

  หน่วยแสงด้านหลัง: DLED

  Responce Time: 8ms

 • LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 3+32G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 3 + 32G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel แสดงเค้าโครงผลึกเหลวความละเอียดสูงพิเศษเทคโนโลยีการจดจำอินฟราเรดขั้นสูงรองรับการใช้ฟังก์ชันสัมผัสภายใต้ช่องสัญญาณใด ๆ ระบบ Android และระบบ Windows พร้อมการควบคุมแบบสัมผัส 20 จุดยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งาน

  วัสดุ: กรอบอลูมิเนียม

  จุดสัมผัส: 20 คะแนน

  ความละเอียด: 3840 * 2160 (4K)

  หน่วยแสงด้านหลัง: DLED

  Responce Time: 8ms

 • LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 2+16G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 2 + 16G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel แสดงเค้าโครงผลึกเหลวความละเอียดสูงพิเศษเทคโนโลยีการจดจำอินฟราเรดขั้นสูงรองรับการใช้ฟังก์ชันสัมผัสภายใต้ช่องสัญญาณใด ๆ ระบบ Android และระบบ Windows พร้อมการควบคุมแบบสัมผัส 20 จุดยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งาน

  วัสดุ: กรอบอลูมิเนียม

  จุดสัมผัส: 20 คะแนน

  ความละเอียด: 3840 * 2160 (4K)

  หน่วยแสงด้านหลัง: DLED

  Responce Time: 8ms

 • LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 6.0 1+8G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 6.0 1 + 8G

  LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel แสดงเค้าโครงผลึกเหลวความละเอียดสูงพิเศษเทคโนโลยีการจดจำอินฟราเรดขั้นสูงรองรับการใช้ฟังก์ชันสัมผัสภายใต้ช่องสัญญาณใด ๆ ระบบ Android และระบบ Windows พร้อมการควบคุมแบบสัมผัส 20 จุดยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งาน

  วัสดุ: กรอบอลูมิเนียม

  จุดสัมผัส: 20 คะแนน

  ความละเอียด: 3840 * 2160 (4K)

  หน่วยแสงด้านหลัง: DLED

  Responce Time: 8ms